A night of signs and wonders

הבריף: השנה הזו היתה כל כך שונה, אז בואו נשנה גם את ההגדה.
הלקוח:  Leumi  USA

נכון שהיא נכתבה לפני אלפי שנים. נכון שהיא עוברת מדור לדור. אבל מי אמר שאי אפשר להוסיף את הפרשנות שלך לכל דבר?
אז החלטנו שבמהדורה הזו, שעיצבנו עבור לקוח מניו יורק ושתגיע גם ללטין-אמריקה, נספר כולנו על לילה של אותות ומופתים.

ובברכה המצורפת, זו שתגיע למאות הלקוחות בערב החג, ייכתב-
May we all have a night of signs and wonders.
כי בכל שנה, אבל בעיקר בשנתיים האחרונות הבנו כולנו שבחיים האלה, לכולנו יש אותו סיפור. ההבדל הוא רק באותות ובמופתים שאנו בוחרים לראות.

2021. Israel. USA. Latin America.

.

רוצים לתת לנו בריף? יוצרים איתנו קשר כאן